ACTIE: Gratis AWS adapter bij AWS machines in Q2 2020

makita kwartaalactie q2 2020

Actie: Gratis AWS adapter / Gratis accu combisets en tuinmachines

Ontvang een gratis AWS adapter bij alle AWS machines uit de actielijst. Je kunt ook een gratis accu ontvangen bij alle combisets of tuin- en parkmachines uit de actielijst. 

Doelgroepen voor deze actie: 

 1. Zakelijke gebruikers. Je dient een BTW- en KvK nummer te verstrekken. 

 2. Particuliere gebruikers. Je kunt in de actieperiode maximaal 5 gratis artikelen aanvragen, en alleen van verschillende producten. 

 3. Personeel van Makita en dealers kunnen niet deelnemen aan deze actie. 

Looptijd van de actie: 

De actie loopt van 1 mei t/m 30 juni 2020. Je kunt voor het gratis artikel registreren t/m 31 juli 2020 op makita.nl/aanbieding.

Actievoorwaarden:

 1. De acties gelden alleen als je de machine(s) koopt bij een officiële in Nederland gevestigde Makita dealer. Op de dealerlocator van makita.nl kun je zien wie onze officiële dealers zijn. 

 2. Als niet-ingezetene van Nederland kun je gebruik maken van de acties waar je het free item kunt ophalen bij het per mail gecommuniceerde Servicepunt in Nederland. 

 3. De aankoopdatum ligt in de periode 1 mei t/m 30 juni 2020. De aankoopdatum dient zichtbaar op de aankoopnota/factuur van de dealer te staan.

 4. De registratie dient plaats te vinden vóór eind juli 2020. Aanvragen ingediend na de sluitingsdatum worden niet in behandeling genomen. 

 5. Deelnemende actieproducten staan op de actielijst. Die vind je op makita.nl/aanbieding. 

 6. indien in de actieperiode modelnummers op de actielijst wijzigen (bijv. uitlopende machines) dan geldt de actie ook voor de opvolger of vervanger van betreffende machine. 

 7. Machines op makitaoutletshop.nl zijn uitgesloten van acties.

De aanvraagprocedure: 

We willen het hoogst nodige van je weten om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Dat doen we om misbruik van de actie te voorkomen. Dank voor je begrip hiervoor. 

Registreer je aankoop op makita.nl/aanbieding. We sturen het gratis actie-item naar een door jou aangegeven Servicepunt. 

In verband met het coronavirus sluiten de servicepunten en wordt de gratis accu verzonden naar het adres dat wordt opgegeven bij het registreren.

De volgende gegevens moet je voor de aanvraag verplicht uploaden. Indien de gegevens niet compleet of niet juist zijn wordt je aanvraag niet in behandeling genomen. 

 1. Aankoop Nota. Daarop moeten het factuur- en modelnummer staan. En de naam- en adresgegevens van jezelf én je dealer. De factuurdatum moet liggen tussen 1 mei en 30 juni 2020 In sommige gevallen staat het factuurnummer niet op de factuur. In dat geval moet je ook het betaalbewijs (kassabon) samen met de factuur uploaden in een bestand. 

Kocht je je Makita in een bouwmarkt waar géén aankoopnota of factuur wordt gegeven, dan moet je een genummerde kassabon uploaden en het bonnummer registreren.

Volg de invulvelden van de registratie. Alle velden zijn verplicht. Vul je het volgende niet in, dan wordt je aanvraag niet in behandeling genomen: 

 1. Je naam- en adresgegevens. Die moeten gelijk zijn aan de gegevens op de aankoopnota/factuur/genummerde kassabon. 

 2. Als je een zakelijke gebruiker bent zijn BTW- en KvK nummer verplicht. 

 3. Naam- en adresgegevens van je dealer. Die moeten gelijk zijn aan die op de aankoopnota/factuur/genummerde kassabon. 

 4. Factuur- of bonnummer. 

 5. Model- of typenummer. Dat moet gelijk zijn aan die op de aankoopnota/factuur/genummerde kassabon. 

 6. Serienummer zoals op het typeplaatje van de machine staat. Foto van het serienummer op de sticker van de verpakking wordt niet geaccepteerd. 

 7. Een foto van dat typeplaatje met serienummer dient geüpload te worden.

Let op: pak- of verzendbonnen, orderbevestigingen, pro-forma facturen of bankafschriften worden niet geaccepteerd. Je aanvraag wordt niet in behandeling genomen als je de gevraagde informatie niet compleet of onjuist met ons deelt. 

Je aanvraag voor het gratis actie-item wordt ook meteen gebruikt voor automatische verlenging van je machine garantie naar 3 jaar. Dat werkt als volgt: zodra je de aanvraag verstuurt, wordt automatisch een Mijn Makita account aangemaakt (als je dat nog niet had). Daarna ontvang je een bevestigingsmail van je account en verlengde garantie.

Wat verder nog van belang is: 

 1. Indien een actiemachine wordt geretourneerd aan de dealer dan vervalt het recht op het gratis actie-item. Eventueel reeds toegezonden actie-items dienen geretourneerd te worden naar Makita Nederland B.V. Park Forum 1101, 5657HK EINDHOVEN. 

 2. Het gratis actie-item zal binnen 5 weken na datum van goedgekeurde registratie worden verzonden. 

 3. Bij gegrond vermoeden van misbruik van een actie kan Makita besluiten dat je in de toekomst niet meer mee kunt doen met Makita acties. 

 4. Je gaat automatisch akkoord met de algemene actievoorwaarden en hebt kennis genomen van ons privacybeleid. Op makita.nl/privacybeleid lees je hoe we verantwoord omgaan met je persoonsgegevens. 

Delen: