Garantie en reparatie

Mtools.nl geeft standaard 1 jaar garantie op alle bij ons aangeschafte Makita machines. Maar ook bij de productie van deze machines kan er iets fout gaan. Om je daarom zo goed mogelijk te voorzien biedt Makita je nu de mogelijkheid om de garantie op elektrische machines, lithium-ion accu's en opladers gratis te verlengen. Zorg wel dat je je aankoop binnen 4 weken na aanschaf registreert.

Bewaar je aankoopnota bij het garantiecertificaat dat je online kunt verkrijgen. Bij een probleem waarvoor je aanspraak wilt maken op garantie, kunnen we je probleem sneller verhelpen.

Wij repareren standaard binnen 2 werkdagen. Met de tijd van verzending daarbij opgeteld ben je doorgaans weer binnen een werkweek aan de slag.

Makita producten registreren

Om je garantie gratis te verlengen is het noodzakelijk je producten te registreren op de website van Makita.

Garantiebepalingen

Verlenging van garantie voor machines en lithium ion accu's en laders

Voor al het in Nederland gekochte en door Makita Nederland B.V. gedistribueerde elektrisch gereedschap verleent Makita Nederland B.V. voor machines een vrijwillige garantieverlenging met 2 jaar naar in totaal 3 jaar garantie. Voor lithium ion accu's en laders geldt standaard garantie van 2 jaar.

Mits de koper woonachtig is in de Europese Unie en het apparaat binnen 4 weken na aankoop via Makita.nl registreert, kan de koper aanspraak maken op de verlengde garantie.

Als bevestiging van deze registratie ontvangt de koper een garantiecertificaat. Deze is via "Mijn Makita" te downloaden. De koper dient ermee akkoord te gaan, dat zijn gegevens worden opgeslagen. 


In geval van garantie dient het betreffende elektrisch gereedschap samen met de originele nota (met productomschrijving en datum van aankoop) en het garantiecertificaat aan Makita Nederland B.V. te worden voorgelegd. De gegevens van beide formulieren dienen hetzelfde te zijn. Prestaties van de aangepaste garantie worden uitsluitend door Makita Nederland B.V. zelf gedaan.

Uitzonderingen


Er is geen verlenging mogelijk voor Ni-Cd accu's, Ni-Cd laders, lasers, acculampen, benzinegereedschap, luchtgereedschap, compressoren, gas tackers en accurate momentsleutels. Er zijn marktpartijen die Makita gereedschap vanuit het buitenland in Nederland aanbieden. op deze machines verleent Makita geen garantieverlenging. Als het systeem uw artikel- of serienummer niet herkent er zeer waarschijnlijk sprake van een buitenlandse machine waarop u uitsluitend 1 jaar garantie kunt krijgen. In geval van twijfel kun je contact opnemen met Makita, 040-2064064..

Garantie vervalt in de volgende situaties:

a. Machines die door anderen dan door Makita aangewezen deskundigen zijn geemonteerd of door hen zijn gewijzigd.

b. De gevolgen van onoordeelkundig of verkeerd gebruik van de machines. Indien de instructies in de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd, er sprake is van slecht onderhoud, nalatigheid, of overbelasting van de machine.

c. Gebruiksdelen zoals schaafbeitels, cirkelzaagbladen, schuurbanden, schuurschijven, beitels, etc. en ook onderdelen voor de bevestiging hiervan (bouten, sluitringen, klemplaten).

d. Onderdelen onderhevig aan normale slijtage tijdens de garantieperiode door zeer intensief gebruik zoals bv. kogel- en naaldlagers, olieafdichtingen en zuigerveren, koolborstels, etc.

Reparatie

Wil je je machine bij ons aanbieden ter reparatie of garantie? Meld je machine hieronder aan en stuur deze naar ons toe, met aankoopbewijs/garantiecertificaat en ingevulde ASBESTVERKLARING.

Wij zullen er dan alles aan doen om je garantie/reparatie z.s.m. uit te laten voeren en aan je terug te sturen.

Heb je je machine niet bij ons gekocht? Dan willen wij de eventuele garantie reparatie graag voor u afhandelen. Hiervoor zijn wij genoodzaakt 20 euro excl. btw. in rekening te brengen i.v.m. behandelings- en verzendkosten.