Bij ons koopt u veilig en betrouwbaar

Kan ik een artikel retour sturen?

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u als consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 werkdagen na aflevering van het product. Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wij maken het aankoopbedrag over zodra wij de producten weer in goede staat ons bezit hebben. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Om gebruik te maken van de mogelijkheid tot retourneren van aangekochte producten dient u aan de volgende voorwaarden voldaan te hebben:
* U dient het product compleet, goed en degelijk verpakt terug te sturen, bij voorkeur voorzien van een kopie van de aankoopnota, zodat wij weten wie het terug stuurt.
* U dient het product terug sturen in de staat waarin u het ontvangen heeft. Is het product zichtbaar gebruikt of beschadigd, dan zal daarvoor een vergoeding in rekening worden gebracht.
* Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Mtools.nl te retourneren.
* Wanneer het product bij ontvangst niet compleet of heel is, zal daarvoor een vergoeding in rekening worden gebracht.
* U heeft het recht het product in die mate uit te pakken en te gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wenst te houden. Producten met gebruikerssporen kunnen we niet terugnemen.
* Op aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt is deze wet niet van toepassing.(alle artikelen met een levertijd).
* U kunt uw aangekochte artikel binnen 14 dagen retour sturen. Als u buiten de gestelde voorwaarden een artikel terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen. Neemt u in geval van twijfel contact op met onze Klantenservice 085-0160737 van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.

Let op:

Onderdelen voor Makita machines worden speciaal voor u besteld en kunnen om deze reden niet retour genomen worden omdat deze niet tot ons standaard assortiment behoren. Dit geldt niet voor machines, accessoires en verbruiksartikelen.